Monday, May 31, 2010

tamaly maak by amir diab with lyric :)

Tamaly maak.
We law hata ba eed any,
Fe alby hawak.

Tamaly maak.
Tamaly fe baly we fe alby
Wala bansak,
Tamaly waheshny,
Low hata akoon waiak.

Tamaly maak.
We law hata ba eed any,
Fe alby hawak.


Tamaly maak.
Tamaly fe baly we fe alby
Wala bansak.
Tamaly waheshny,
Low hata akoon waiak.


Tamaly habibi bashtaklak.
Tamaly alaya men badlak.
We law hawalaya kol el doon.
Bardo ya habibi bahtaglak.


Tamaly habibi bashtaklak.
Tamaly alaya men badlak.
We law hawalaya kol el doon.
Bardo ya habibi bahtaglak.


Tamaly maak.
Maak alby, maak rohy.
Ya aghla habib.
Ya aghla habib.


We mahma tekoon baeed any,
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya ahla naseeb.


Tamaly maak.
Maak alby, maak rohy.
Ya aghla habib.
Ya aghla habib.


We mahma tekoon baeed any,
Le alby areeb.
Ya omry el gai wel hader,
Ya ahla naseeb.


Tamaly habibi bashtaklak.
Tamaly alaya men badlak.
We law hawalaya kol el doon.
Bardo ya habibi bahtaglak


No comments:

Post a Comment